Nieuwe tijden zijn aangebroken bij HAPSIS. Grote veranderingen met kleine gevolgen, gelukkig!

Vanaf  1 april 2017 is HAPSIS alleen nog maar gevestigd in Den Bosch WEST, Koenendelseweg nummer 9.  Een lokatie waar we al weer een jaar praktijkvoeren, met veel passie. Vanaf 1 april zullen we niet meer verbonden zijn met Den Bosch OOST, jammer genoeg. Een lokatie waar we met veel elan ons werk deden, waar fijne contacten gelegd zijn, waar goed samenwerking begon te ontstaan. De keuze om nog maar op 1 lokatie te werken hebben we vooral gemaakt uit praktische overwegingen.

  • Cees heeft de maatschap overgedragen aan Janneke. Janneke zal nu alleen verder gaan als haptotherapeut, maar kan altijd op Cees blijven rekenen wanneer dat nodig is. Een fijne samenwerking doe je niet zomaar van de hand. Cees en Janneke blijven dus in contact.
  • Janneke kan, nu zij alleen verder gaat, toch maar op 1 plaats tegelijk zijn, dus een tweede lokatie wordt overbodig (en kost minder huur, natuurlijk)
  • Het zal duidelijk zijn. HAPSIS zit op WEST. Als Cliënt weet je waar je zijn moet. Dat gaf het afgelopen jaar soms een wat onhandige situatie; cliënt op ene lokatie, therapeut op de andere.

Nieuwe tijden dus! Door grote veranderingen. Maar voor u blijft de inhoud gelijk!