Systemisch werken in de haptonomiepraktijk

We repeat what we don't repair

Het begrip “Systemisch” verwijst naar het grotere geheel. Jij als mens (als kuddedier) functioneert altijd in een systeem. En dat systeem heeft invloed op jou. Tegelijk ben jij zelf ook een systeem. Jij reageert vanuit je eigen systeem. Systemisch werken geeft je inzicht in je eigen systeem binnen het grotere geheel. Bij HAPSIS doen we dat niet met praten en redeneren maar door aan den lijve te voelen hóe het voor je is en wat je nodig hebt. Verandering of draagvlak. Je kijkt vanuit je eigen perspectief, maar ook vanuit andere hoeken naar jouw eigen systeem. Wat voel je daarbij? Wat doet het met jou? Vandaaruit leer je keuzes maken die wél bij jou passen. Je hoeft je dan niet wéér aan diezelfde 'steen te stoten'.