CORONA-vragenlijst

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft een van uw gezinsleden/huisgenoten nu corona?
  • Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van corona?
  • Heeft u een of meerder van de volgende symptomen?
Verkoudheid
Niezen
Hoesten
Keelpijn
Benauwdheid
Koorts(meer dan 38⁰C)
  • Heeft een van uw gezinsleden/huisgenoten een of meerder van boven genoemde symptomen?
  • Bent u nu in thuisisolatie?
  • Is uw thuis isolatie korter dan twee weken geleden opgeheven?
  • Woont u in een verpleeghuis, instelling of woongroep met mensen uit een risicogroep?

Ook als u klachten heeft met betrekking tot hooikoorts, dan vragen wij u de afspraak te annuleren. Dit omdat voor buitenstaanders niet duidelijk is of dat de klachten samenhangen met hooikoorts of met het coronavirus, wij vragen u daar uw begrip voor.