Haptonomie

Haptonomie is de kennis (nomos) van het voelen of de tast (hapsis). De hele dag door voelt je lijf. Elk contact, elke ander, elke situatie doet iets met jou. Je lijf reageert altijd. Als baby voelde je zonder daar woorden aan te geven. Je had ze gewoonweg nog niet. Je was wel heel duidelijk: voelde je een NEE, dan ging je huilen. Voelde je een JA, dan ging je lachen, spelen of slapen. Beide van levensbelang want zelf kon je het nog niet. Een volwassenen kwam op jouw geluidjes af om te zien waarmee jij geholpen zou zijn.


Voelen kunnen we dus allemaal. Door uiting te geven aan je gevoel, maak je contact met de mensen om je heen. Of je nu juf bent of bakker, student of opa, je maakt de hele dag door contact en er wordt de hele dag contact gemaakt met jou. Hoe je daar mee omgaat, is afhankelijk van de keuzes die je (on)bewust hebt gemaakt. Dat leverde je iets op en dat maakte dat je de volgende keer dezelfde of juist een ander keuze maakte. Haptonomie gaat dus over voelen en daar kennis van nemen. Het helpt jou om helder in het leven te staan en in contact met je ZELF en de ander.

Haptotherapie
Zwangerschapsbegeleiding
Relatiebegeleiding tegel 500x375
Systemisch werk