Praktische informatie

Een traject haptotherapie starten kan direct bij praktijk HAPSIS. Er is geen verwijzing nodig van een arts. Eerst maakt je een afspraak, telefonisch of per mail. We zoeken dan samen naar een geschikt tijdstip. Altijd eerst voor een vrijblijvende en gratis kennismaken met haptonomie en met mij als behandelaar. Een kennismaking kan je ook aanvragen via de site.

Hoe gaan we te werk? De eerste afspraak is een informatief gesprek. Zowel jij als ik kan hierin onderzoeken of haptotherapie een ‘antwoord’ op je vraag kan zijn. We streven ernaar om tijdens deze eerste ontmoeting ook een ervaring op te doen welke direct gelinkt is aan de door jou gestelde vraag. In de volgende twee ontmoetingen gaat dat zeker lukken en gaan we helder krijgen wat je hulpvraag precies is. Dat wil niet zeggen dat je in deze ontmoetingen nog niets leert over jezelf. Juist de eerste ontmoetingen schijnen het meeste licht op jezelf, je patronen en je ontwikkel-/leerpunten. Daarom zijn deze zo waardevol.

Tijdens de (meestal) 3e ontmoeting zetten we samen de lijnen uit. 

  • Waar sta je nu?
  • Wat wil je leren?
  • Wat zijn concrete doelen op lange en korte termijn?

Dat wordt de leidraad waarlngs we het traject insteken, waar aan we gaan evalueren en/ of bijstellen.
Deze eerste ontmoetingen zullen wat sneller op elkaar volgen, bij voorkeur wekelijks, om de richtlijnen uit te kunnen zetten. De daarop volgende afspraken trager op elkaar volgen, eens in de twee of drie weken of soms met een nog grotere interval. Alles gerelateerd aan jouw vraag, jouw ontwikkeling, jouw tempo.