Tarieven / vergoedingen

Prestatie

Tarieven 2024

Individuele begeleiding haptotherapie (60 min)

€ 100,00

Individuele begeleiding haptotherapie (korte sessie)

€ 55,00

Relatiebegeleiding (75 min / koppel - gesplitste factuur mogelijlk)

€ 150,00

Zwangerschapsbegeleiding (60 min / koppel)

€ 100,00

Coaching (uurtarief)

€ 100,00

Workshop/themabijeenkomst (2 uur, max. 5 personen)

€ 380,00

per persoon extra in workshop

€ 40,00

Cursus (4 bijeenkomsten van 2 uur, 4 personen) € 380,00

Presentatie (uurtarief)

offerte

Niet nagekomen / te laat afgezegde afspraak

€ 49,50

Vergoedingen 
Alle zorgverzekeraars betalen (deel)vergoedingen voor haptotherapie. De vergoedingen zijn afhankelijk van het aanvullende verzekeringspakket dat u heeft afgesloten. Gegevens over vergoedingen kunt u hier nalezen, in uw eigen polisvoorwaarden of op de website van uw zorgverzekeraar. HAPSIS is volledig bevoegd en geregistreerd zodat het mogelijk is (een deel van) uw factuur terug te vorderen.

Bijzonderheden 
Bij een inkomen beneden een bepaalde grens kunt u een aanvraag doen bij de Sociale Dienst voor bijzondere bijstand. De gemeente is in verschillende situaties bereid (een deel van) de vergoeding voor haar rekening te nemen.
Ook zien werkgevers in toenemende mate haptotherapie als een goede behandelwijze van werk gerelateerde problemen. Vaak zijn ze zelfs bereid om tijd en/of kosten van de behandeling (deels) te vergoeden. Overleg hiervoor met uw werkgever.